May 9, 2019

  Đá – Tranh: Mai Tâm     một đoạn   mưa lả.  vào tháng 5.  còn rét nắng.  ửng chút xuân.  rồi phụt tắt ngửi mùi thuốc súng ở bên trời hôm qua.  hôm nay còn giết chóc   […]

  Tranh: Mai Tâm “Lương Châu” Và “Từ”   Lương Châu nay thuộc tỉnh Cam Túc, giữa Lan Châu và Vũ Uy, trước đây là nơi hàng bao thế kỷ người Hồ và người Hán đánh nhau. Lương Châu Từ là một […]

(Nguồn: Báo Tiếng Dân) Lưu Trọng Văn 9-4-2019 Gã từ Hoà Bình về, xe ứ cả cây số tại BOT Hoà Lạc- Hoà Bình. Các tài xế nhao nhao: Dân biểu tình. Gã xuống xe đi bộ hóng hớt. Hàng […]