May 20, 2019

Gió Xóay – Tranh: Thanh Châu   Hôn Trăng trải chiếu vàng trên sóng Biển bờ tình tự dưới trăng Ta hôn đất trời chứng giám Dưới chân sóng vỗ ròn tan Ta hôn ngàn năm như sóng Men say […]

Vòng Tròn Xóay – Tranh: Thanh Châu   Cái ngày em nói em không muốn yêu.Tôi biết đừng trông đợi gì Cái ngày em phủi đít đi bỏ tôi thành tượng từ bi cổng chùa Ngày em kén cá chọn […]