May 23, 2019

Người Về – Tranh: Thanh Châu     TA VỀ Tiếng biển lời rừng nao nức giục Ta về cho kịp độ xuân sang Ta về – một bóng trên đường lớn Thơ chẳng ai đề vạt áo phai… Sao […]

(Thương tiếc thi sĩ Tô Thùy Yên) Riêng người đây một nén hương! Tiếc chàng thi sĩ vô thường tan mau Biếc chiều nghiêng nắ́ng ngang đầu Chiêu hồn chuông gọi lời đau đến người! Mắt đầy sương khói chiều […]

Bến Cũ Con Đò – Tranh: Mai Tâm   Chiều trên Phá Tam Giang, đã chiều. Ánh lửa nào nháng qua tim, anh vụt quên Ngoài khơi đen đâu là Trường Sa đảo Anh phải về trước lúc đêm tàn… […]