May 24, 2019

                                                                        Mục Lục        Chênh vênh siêu hình hiện thực…– Trần Hữu Thục – Tô Thùy Yên, thơ như người bị bức tử – Nguyễn Mạnh Trinh – Tô Thùy Yên: thơ, như một… – Bùi Vĩnh Phúc […]

Mục Lục Vài hàng về tác giả – Con đường bè bạn – Phan Lạc Phúc – Thơ Tô Thùy Yên, quán trọ hồn đông-phương – Nguyễn Vy Khanh – Tô Thùy Yên, thi sĩ lớn của Nhóm Sáng Tạo – […]

(Nguồn: Blog Đào Hiếu – Lề Trái)) Quần đảo Hoàng Sa mất vào tay người Tàu trung tuần tháng giêng 1974 sau một trận thủy chiến không cân sức giữa quân lực VNCH và lực lượng hùng hậu của hải […]

Nhà thơ Tô Thùy Yên (Thận Nhiên) (Nguồn: SBS Radio) Trinh Nguyen Vậy là nhà thơ Tô Thùy Yên, một trong những nhà thơ lớn của miền Nam trước 1975, đã “thức cho xong bài thơ” để “mai sớm ra […]

(Nguồn: HuyVespa) Lòng ta nay vẫn lòng ta trước, Vẫn chảy về con nước thuở nào. Sợi tóc mai kia dù có rụng, Ba sinh còn để nhớ cho nhau. (Tô Thùy Yên) Tôi rất thích 2 bức hình của […]