May 25, 2019

Chiều trên phá Tam Giang – Ảnh: Stereo.net   (Tiễn biệt Tô Thùy Yên) . Đất trời gầy cuộc ly tan Tôi mang áo trắng khăn tang tiễn người Nắng chiều nhuộm tím bờ vai Lay hồn tám sải chuông […]