May 31, 2019

(Nguồn: Văn Việt) Trương Vũ Tên thật Trương Hồng Sơn, là giáo sư toán tại Đại học Duyên hải Nha Trang trước 75. Trương Vũ vượt biên đến Hoa Kỳ 1976 rồi tốt nghiệp MS về vật lý hạt nhân, […]

Chuyến Tàu Xuôi Nam – Tranh: Thanh Châu     Chắc gì tàu đã vào ga   Chắc gì tàu đã vào ga mà nơm nớp sợ người ta bỏ mình Anh đang nguội tiếng tỏ tình đường vân tay […]