June 1, 2019

ai noái chi mược ai thơ tui mần vẫn có chút thù tạc lai rai với bạn bè thân hữu cùng chương sự dài dài   bạn mền mới khỏi bệnh răng không tặng một bông hồng hương lai láng […]

Sửa ca dao Gần đây người trong nước sửa “tháng giêng” thành “tháng một”! Sửa như thế chỉ gây rắc rối thêm nếu chúng đọc đến bài ca dao : Tháng giêng là tháng ăn chơi, Tháng hai cờ bạc, […]