June 4, 2019

  Violoncello – Tranh: Mai Tâm   cái lồng lộng chữ nghĩa úp úp một lữ trình trương mục nào vừa khóa nẻo về.  phía u minh   người mang đi tất cả tinh văn khép trận đồ không còn […]

(Nguồn: Văn Việt) Nguyễn Viện đứng trước xe tăng bạn hơn cả thép đứng trước họng súng kẻ hãi sợ không phải là bạn tôi biết dưới mặt trời này cái chết nảy nở niềm hy vọng sự điên cuồng […]

  Tráng Sĩ – Tranh: Thanh Châu   kinh kha hề kinh kha tráng sĩ kinh kha hề hào khí bao la kinh kha hề mài gươm nuôi chí bóng nguyệt soi hề ánh gươm xưa   kinh kha hề […]