June 5, 2019

Tuần lễ này là tưởng niệm 30 năm trận thảm sát Thiên An Môn ở Bắc Kinh, khi Quân đội CS Trung Quốc tràn vào Thiên An Môn ngày 4 tháng 6/1989 với xe tăng và súng máy, giải tán […]

(Nguồn: Văn Việt) Hiếu Tân Tặng Lưu Hiểu Ba Con đã đánh vỡ chiếc đĩa đó, phải không? Mẹ tôi hỏi. Vâng, chiếc đĩa gia bảo. Mẹ tôi không khó đặt câu hỏi Nhưng tôi, thốt lên câu trả lời […]