June 12, 2019

Fantasy Flowers – Tranh: Mai Tâm   nếu một ngày em không hôn tôi nữa hoa lá khô cằn khắp mọi nơi và đại dương cũng không còn sóng vỗ cả bầu trời không một cánh mây trôi nếu một […]

Việt chớn # 2 thì cũng là ma-dzê một duộc xướng ngôn chữ nghĩa đến buồn cười (vi)(đê)(ô) chúng đọc là vi-déo từ cao- thấp- mập- gầy- tròn- méo tốt nghiệp trường sinh ngữ đười ươi     nhất trí […]

   Thủy Mặc – Tranh: Mai Tâm         BÀN VỀ “LỜI KINH 2” CỦA TRẦN MAI NGÂN   LỜI KINH (2)   Trú trong kinh Bát Nhã Lời xưa và dáng em Chim bay về lối cũ Đậu lại […]

(Nguồn: Văn Việt) Tạ Duy Anh Mỗi dịp 30 tháng Tư, tôi lại trở nên trầm tư bởi vô vàn ý nghĩ cứ cuốn lại với nhau. Tình trạng này chỉ xảy ra với tôi cách đây khoảng hai mươi […]