June 13, 2019

  sáng sớm ngồi cà phê quán cóc giọt đen lênh láng biển thần phù ngụm đời một ngụm chưa tỉnh thức vẫn còn trong mộng bước du du ghiền lắm. cái lao xao hàng quán tiếng kêu ơi ới […]