June 20, 2019

Tặng Kalang, Khánh Minh, Trương Hồng Sơn, Vũ Hoàng Thư….     Bây giờ ra Nha Trang lúc nào mình cũng phải thủ thế Sợ ba cái đại hán tự nga sô mỹ việt chen lấn nhau rớt trúng u […]

(Nguồn: Báo Tiếng Dân) Trần Đoan Hùng Hình như thế giới lại đang có một “Mùa Hè đỏ lửa”! Nếu khu vực Tây Bán Cầu, “ngọn lửa” hừng hực cuồng nộ của đám đông dân Venezuela đói khát, thất vọng, […]