June 22, 2019

(Nguồn: Văn Việt) Nhà văn sinh ở bang Oklahoma, thành viên Nhà nước Muscogee Creek[i], là người Mỹ Bản địa đầu tiên được phong danh hiệu này. Concepcion de Leon, The New York Times 19/6/2019 Hoàng Hưng dịch Joy Harjo bắt đầu […]