June 25, 2019

Thôi Nhé Em Về – Tranh: Thanh Châu     ĐÊM LY BIỆT Còn đây. một chút muộn màng Em đem dâng hết. kẻo. tang thương về Đốt tình. cháy trọn đam mê Rồi quên đi nhé. lời thề bền […]