June 29, 2019

(Nguồn: Báo Tiếng Dân) Dương Quốc Chính Rất nhiều người đã nhầm lẫn hai khái niệm khá giống nhau này. Tự do là quyền của con người, không bị ép buộc để có cơ hội được hành động theo ý […]