July 11, 2019

Ảnh (Thông Luận) (Nguồn: Văn Việt) Nguyễn Hồng Hưng Làm gì để hoà giải dân tộc? HÙNG BIỆN VÀ VĂN THƠ giáo dục Ư? GIẢI MẬT TƯ LIỆU SỬ CỦA CUỘC CHIẾN để vỡ nhẽ và cảm thông nhau Ư? […]

  Bài gốc: http://news-service.stanford.edu/news/2005/june15/jobs-061505.html Xem video từ You Tube: http://www.youtube.com/watch?v=D1R-jKKp3N (Đây là diễn văn lễ tốt nghiệp do Steve Jobs (Tổng quản trị hãng Apple Computer và Pixar Animation Studios) đọc ngày 12 tháng 6 năm 2005 tại trường đại […]

  Tranh: Mai Tâm   Cột Cần chi về quán quê đâu Nhắm con mắt, mộng ban đầu hiện ra Cây đa gốc khế chuồng gà Đêm rình gái tắm giả ma chân cầu Cần chi về quán quê đâu […]