July 15, 2019

Âm Vang – Tranh: Thanh Châu (Nguồn: Văn Việt) Vũ Thành Sơn Lịch sử thường lặp lại, đầu tiên như một bi kịch sau đó là một tấn trò hề. (Karl Marx) Trong một bài viết tưởng niệm nhà thơ […]

  Thơ và tranh thư pháp của thi sĩ Trụ Vũ Niềm Biếc Đọc, nghe câu thơ hay, thấy thích, tôi học thuộc ngay, và đưa vào “kho dữ liệu” của mình. Đôi lúc sơ suất, tôi không biết tên […]

Chia Tay – Tranh: Thanh Châu   một chiều đứng giữa hoàng hôn lặng nghe thân thế trăm đường về không một lần thấy nhớ giòng sông là lần thấy bóng quê hương nhu mì một ngày em bỏ ra […]