July 24, 2019

  Tranh: Thanh Châu   ly nữa đi, hỡi ta ơi ly cho người, ly cho đời ly cho nước mắt cho tôi hao mòn   ly cho tuổi mọn lưu vong ly cho cơm áo long đong ly cho […]

Đà Lạt Yêu Dấu – Tranh: Thanh Châu   sương thiếu nữ Đà Lạt trôi một trời sương thiếu nữ rơi dặt dìu trên những lá thông xanh rưng rức nhớ cao nguyên chiều viễn xứ nên anh đi mà […]