July 25, 2019

  Quê hương tôi có dòng sông nhược tiểu Nên sông buồn cạn trơ đáy thịt da Thắp nén hương ở cổng vào đền miếu Hỏi thánh thần, đâu sông nước phù sa Sông quê tôi giề lục bình trôi […]

(Nguồn: Báo Tiếng Dân) Quân Nguyễn Tôi vừa trở về Mỹ sau một chuyến đi dài khá mệt mỏi, mang nỗi buồn của thân phận lưu vong, chẳng hẹn ngày về nơi quê cha đất tổ. Cái cảm giác bị […]