July 28, 2019

(Nguồn: Văn Việt) Phạm Văn Murphy’s Law: Anything that can go wrong will go wrong. Má Joad: Người ta làm điều người ta phải làm. Câu chuyện xảy ra gần một thế kỷ trước: Gia đình Joad bỏ nhà cửa, […]

Hội Chứng Đau Đầu Gối – Tranh: Thanh Châu   trào phúng số 4   gao*   thải bớt ra chút, cụ uy rích** cụ làm đầu gối sưng chật ních đây nghèo lõ đít chả phải giàu mần răng […]