July 30, 2019

  Ảnh (Youtube) Một Bình Luận Độc Đáo Dưới bài viết Lỗi Kỹ Thuật Trong Hai Bản Nhạc Của Đức Huy của tôi trên Facebook (Tủ Sách Thi Văn Việt) có một bình luận như sau: Theo em, cảm nhận […]

(Nguồn: Văn Việt) Nguyễn Quốc Trụ Tôi trở nên khiếp đảm… Đêm 23 tháng Chạp, năm 1985, cùng lúc với ông Táo chầu trời, trên một chiếc tàu vượt biển sắp sửa chìm gần ngọn hải đăng ở cửa biển […]

       Ấm Trà Thiu – Tranh: Thanh Châu                       Dẫn nhập:        Rất ngay tình, năm cùng tháng tận thu vén bài vở trong kho chữ. Tình cờ gặp bản thảo viết đã lâu có hơi hướng đốt lò […]