August 1, 2019

(Nguồn: Văn Việt) Nguyên Ngọc Văn Việt: Vừa qua, trên FB có chuyện “lùm xùm” liên quan đến Giải Thơ Văn Việt. Bỏ qua một bên những thái độ thiếu kìm chế, thậm chí mạt sát, quy chụp, nổi lên […]

Vạc Bay – Tranh: Mai Tâm “Nhất thiết hữu vi pháp /Như mộng huyễn bào ảnh /Như lộ diệc như điện” (Kinh Kim Cang) [Tất cả pháp hữu vi /Như mộng ảo bọt bóng /Như sương như ánh chớp] I. […]

Abraham Sutzkever (1913 –2010)   Abraham Sutzkever (1913 –2010) là một thi sĩ nổi tiếng trong ngôn ngữ Yiddish – một tiếng nói sử dụng trong các cộng đồng Do Thái ở Trung Âu và Đông Âu thời kỳ trước […]