August 2, 2019

Mai Đêm – Tranh: Mai Tâm     Đối trọng Khi tỉnh em rất chiêm bao Khi mê tôi với tôi đào bới tôi Khi tôi đứng tiếng chịu lời Khi em nằm có núi đồi chứng minh Khi đói […]