August 3, 2019

  Cải tạo Từ điển Hán Việt của Đào Duy Anh giải nghĩa rất đơn giản: Cải tạo: Đem cái cũ đổi lại làm mới. Đại từ điển tiếng Việt của Nguyễn Như Ý dài dòng hơn: Cải tạo: Làm […]

Nhà thơ Hòang Hưng – Ảnh: Manuel Casimiro (HH LƯỢC DỊCH) Ông có thể cho biết về công việc sáng tác và dịch thuật của bản thân? HH: Tôi sinh ra trong một gia đình trí thức chịu ảnh hưởng […]