August 5, 2019

Phố Cũ – Tranh: Thanh Châu       tưởng chừng quên lãng   mười năm qua rồi đó nhỏ mưa xa còn ướt bên trời anh đứng hiên ngày cuối gió nhớ hoài một cuộc tình rơi   mười […]