August 6, 2019

Quê Tôi – Tranh: Thanh Châu     Tràng giang thơ Tôi viết tràng giang thơ Đưa lên trang facebook Người ta bàn chánh trị Tôi nói chuyện bâng quơ Có câu được câu chăng Tả cảnh quanh xóm làng […]

Âm Vang – Tranh: Thanh Châu (Câu chuyện vượt ngục của những người tù CS năm xưa, được kể lại bằng một giọng văn tỉnh táo, mạch lạc và lôi cuốn ngay từ đầu. Để lưu giữ lại một đoạn […]