August 7, 2019

Bạn muốn tìm một tác phẩm nói đầy đủ về cuộc đời ông Hồ Chí Minh, người mang Chủ nghĩa Cộng sản vào Việt Nam, bằng tiếng Anh để hế hệ trẻ hải ngoại hiểu được vì sao bạn kinh […]

  Hoa Dâm Bụt – Tranh: Mai Tâm   hết yêu   bao giờ trời hết mưa bay bao giờ gió hết rung cây thì tôi thì tôi sẽ hết nhớ ai đêm ngày   bao giờ rượu uống không […]

(Nguồn: Báo Tiếng Dân) Nguyễn Thùy Dương Tôi đã chứng kiến, đã tiếp xúc với rất nhiều ông bà, cô bác kiều bào về nước ở tuổi xế chiều. Tôi hỏi họ: “Tại sao lại quay về trong khi ở […]