August 8, 2019

(Nguồn: Báo Tiếng Dân) Huỳnh Ngọc Chênh Sống ở Sài Gòn từ trước 75 cho đến mãi về sau nầy, tui chỉ thấy SG thụt lùi đi trên nhiều phương diện. Vậy mà rời SG, ra Hà Nội sống ba […]

  Bông Hồng Đỏ – Tranh: Mai Tâm Ngắm tranh vẽ giật mình con hối hận Màu của hoa ve áo hiếm ai cài Sao quên lãng bên thềm xưa Mẹ đợi Mắt già khô mòn mỏi đứa xa về […]