August 9, 2019

    Vô Ưu – Tranh: Thanh Châu   mây lành                                  dần lan theo ngày u minh hốt nhiên nở đóa thần tình nhiên đăng bay lên một cõi mây hằng rồi chiêm nghiệm với lương vân thục hiền […]

Vạc Bay – Tranh: Mai Tâm ĐÊM TỤNG TÂM KINH . “Sắc bất dị không, không bất dị sắc Sắc tức thị không, không tức thị sắc” (Tâm Kinh) *Sương rơi. trắng cả con đường Em rơi. trắng cả vô thường […]

(Nguồn: Văn Việt) “El Paso” – một tình ca cao bồi bất hủ Nhạc và lời của Marty Robbins, 1959 Trần Ngọc Cư dịch lời El Paso là tên một thành phố ở Miền Tây Texas, nằm gần biên giới […]