August 14, 2019

  Mai Đêm – Tranh: Mai Tâm   thì thôi nắng xế   ngựa cuồng thả vó qua sông sóng miên man vỗ một dòng trầm luân cõi tình ngã trắng bâng khuâng hắt hiu đám cỏ mộ phần bao […]

(Nguồn: Báo Tiếng Dân) Nguyễn Thùy Dương Không quá khó để bắt gặp đâu đó cách giải thích, tranh luận kiểu như là: “Đất nước này đã phải đánh đổi quá nhiều đau thương mất mát để có hoà bình. […]