August 15, 2019

(Nguồn: Văn Việt) Phạm Lưu Vũ Tiết tháng bảy gió âm lạnh buốt Nỗi buồn dâng nghẹn khúc sông Hồng Thương thay một dải non bồng Bên ngoài giặc cướp, bên trong quan trường Vốn đường đường con nhà khuôn […]

Người Về – Tranh: Thanh Châu Khoảng 50 năm trước, có một chàng sinh viên du học tại Michigan, giữa mùa đông tuyết lạnh, mùa xuân tha hương lại về trong cô quạnh với bao nỗi nhớ quê hương. Tết […]

Tranh – Thanh Châu   N Ư Ớ C .   T A M   Đ O Ạ N   [với Bắc Phong, Nguyễn Hàn Chung, Trần Trung Đạo, Vương Ngọc Minh . . .] Tôi chơi ngôn ngữ thời đại như […]