August 16, 2019

Tráng Sĩ – Tranh: Thanh Châu   Lời ngỏ: Khi được hỏi “Đoàn Kết là gì?” thì hầu như ai cũng biết Đoàn Kết 團結 là sự hợp lại với nhau của một nhóm người nhằm đạt được một mục […]

Đêm Thu – Tranh: Mai Tâm   (Tác giả – họa sĩ cảm tác khi vừa hòan thành xong bức tranh Đêm Thu)     Khuya về lãng đãng khói sương bay Tiếng hạc âm vang cất gọi bầy Gió […]

(Nguồn: Báo Tiếng Dân) Kông Kông Hồng Kông đang là điểm nóng nhất của cuộc chiến chống cộng sản. – Người Việt yêu nước lặng lẽ hướng về Hồng Kông, theo dõi từng diễn biến đang xảy ra để học […]