August 17, 2019

(Nguồn: Báo Tiếng Dân) Vũ Kim Hạnh Joshua Wong là người gốc Việt? Chỉ còn thiếu điều nói J.Wong là dân “Hồng Kông bên hông Chợ Lớn”. Nhưng tin “động trời” đó tung ra không gặp thời. Hiện giờ ở […]