August 21, 2019

  Vì rất thích bài thơ Kim Mao Trùng của thi sĩ Trần Văn Lương nên tôi đã phải đi chụp mấy con sâu này. Như các thân hữu đã biết, tôi chỉ dùng các ảnh do chính mình chụp […]

Phố Núi – Tranh: Thanh Châu     Pleiku chiều phố núi nắng nhớ thương ai mà nắng thắp hàng cây rộn rã những vui buồn chiếc lá nào rơi vàng lũng thấp cho mắt môi đầy bao nhớ thương […]