August 26, 2019

‘Sài Gòn của tôi không còn nữa’. Nguồn: Lynhdan Nguyen/Getty Images BBC Joaquin Nguyễn Hòa Anh công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất sau khi xem hộ chiếu của tôi hỏi: ‘Anh là Nguyễn…’ Tôi hồi hộp đón nghe chữ […]

  Phùng Quán Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam đã xuất bản “Nhà văn Việt Nam hiện đại”, dày 1200 trang khổ lớn, tập hợp chân dung trên một ngàn nhà văn các thế hệ, từ các cụ […]