August 27, 2019

Sông Quê Hương – Tranh: Mai Tâm   đời sao im vắng   những đêm dậy thắp bóng mình khuya về gióng một hồi kinh vô thường thấy vàng vọt những mù sương từ trong tiền kiếp buồn vương phận […]

Vô Ưu – Tranh: Thanh Châu     KHÔNG KHÓC Ở ĐÂY… 1. suỵt .im lặng. không khóc ở đây 2. ngủ quên rồi những miền não bộ hãy để yên tôi khâm liệm hồn thơ. sáng hôm nay tôi […]