August 28, 2019

  Cõi Người Ta – Tranh: Thanh Châu   Em đã hành tôi như vầy! Em hành tôi đã ớn chưa! tôi đang đạp phải vỏ dưa té ngồi ngóc đầu đụng độ đôi môi em nhu ra phía chân […]

                           Sóng – Tranh: Thanh Châu Khi tôi viết những dòng chữ này thì ba tôi đã an nghỉ trong lòng đất. Ba tôi thọ 84 tuổi. Những người đến chia buồn đều cho ông cụ đã thuộc vào hạng […]

  Thuyền nhân tị nạn từ Việt Nam phải bỏ nước ra đi. Nguồn: Bùi Văn Phú   BBC Bùi Văn Phú Từ khi Donald Trump lên làm tổng thống Mỹ vào đầu năm 2017, rõ ràng là ông có […]