August 31, 2019

(Nguồn: Báo Tiếng Dân) Tác giả: Hồ Vĩnh Long Dịch giả: Trúc Lam Tôi đọc một số bài bình luận về Trump trên các diễn đàn tiếng Việt, chủ yếu từ Facebook. Một điều làm tôi quay mặt đi trong […]