September 2, 2019

Trần ngọc Tự, cựu sĩ quan Không lực VNCH,                         thư ký toà soạn cuối cùng 1975 báo Lý Tưởng Không quân VNCH                 […]