September 5, 2019

Cõi Người Ta – Tranh: Thanh Châu Giới thiệu: Cách đây gần 5 năm (2015), nhà văn Khuất Đẩu, khi ấy vừa qua tuổi 75, sau một lọat những tác phẩm truyện dài, truyện vừa, truyện ngắn tạo được nhiều […]

Thử Thách – Tranh: Mai Tâm     1 Cầm tay hỏi nhỏ tuổi vàng Mi còn nhớ bến sông Hàn chỗ mô? Trên cầu inh ỏi ô tô Dưới cầu mấy chiếc ca nô xé chiều 2 Mừng rơn […]