September 6, 2019

Chữ nghĩa làng văn Cái được viết hay cái được kể, dưới hình thức một cảm xúc mới thuộc về lãnh vực văn học, gắn liền với người cầm bút cần thật nhiều bản lĩnh cũng như tài năng. Không […]

Lăn – Tranh: Thanh Châu     Đ I    Tặng Cao Quảng Văn   Lánh mình Trong mỗi chuyến đi   Thấy tôi?  Không thấy! Thấy gì không em   Thấy tân toan một bực thềm   Bò lên […]

  Hai cựu bộ trưởng Nguyễn Bắc Sơn (trái) và Trương Minh Tuấn, nhận hàng triệu đô la tiền hối lộ. Photo Courtesy (Nguồn: Báo Tiếng Dân) Bùi Chí Vinh Hai thằng chó chết gặm hàng triệu đô la Cũng […]