September 10, 2019

Cõi Người Ta – Tranh: Thanh Châu Chết là hết. Thì đúng là hết thở. Hết nói. Hết cười. Hết ăn. Hết ngủ. Hết sướng. Hết khổ. Nhiều thứ hết lắm. Cả một đời đều chấm hết. Nhưng hãy còn […]

  (Nguồn: Văn Việt) Một thể chế giả dối với hàng loạt khẩu hiệu lừa mị. Một bọn thống trị xôi thịt xảo trá với các tầng lớp nhân dân miệng bị dán băng keo. Đất nước từng vỗ ngực […]

  Hoa Hướng Dương – Tranh: Mai Tâm     Lục bát  là cái rầy rà Tứ tuyệt góc phố về nhà ngũ ngôn Vắng nhau nhất dạ bồn chồn Tinh vân chới với tinh trùng lăn tăn   Ước […]