September 11, 2019

  Ảnh (HKL)   Mã hóa tên em vào thơ   anh ghi xuống giấy những lời từ tháng ngày như đã quên thấy lại giữa những chữ ẩn mật khuôn mặt em mơ hồ hiện lên buốt giá hồn […]

(Nguồn: Báo Tiếng Dân) Trần Trung Đạo Trên internet đang tràn ngập hình ảnh, biểu tượng ChinaZi. Chinazi một cách dễ hiểu là ghép hai chữ China và Nazi. Đây không phải là danh từ mới mà bắt nguồn từ […]