September 17, 2019

Hồng – Tranh: Mai Tâm Nhắc Lại Chuyện Văn Chương Trên Facebook  Trò chơi văn chương trên FB khác với các trang web văn học trên Internet. Nơi đây tác giả và độc giả thuộc đủ mọi thành phần, thượng […]

Tình Chôn Cuối Phố – Tranh: Thanh Châu   Ham lắm gặp em Gặp em tình tợ dây thun môi thôi cũng đủ điếng hồn tà ma chuyện gì nữa nếu xảy ra chỉ thêm làm cả hai nhà đứng […]

________       GS Hoàng Ngọc Hiến 2004. Ảnh của talawas.        (Nguồn: Văn Việt)     Phạm Thị Hoài và Trương Hồng Quang thực hiện     Sinh thời, nhà nghiên cứu và giảng dạy văn học Hoàng Ngọc Hiến là một   […]

“. . .Anh Thy thật là Phạm Văn Khổn, là một thượng sĩ của Bộ tư lệnh Hải quân Việt Nam Cộng hòa, là một nhạc sĩ nổi tiếng với những ca khúc viết về Hải Quân Việt Nam. Ngày […]