September 18, 2019

  Quê Nhà – Tranh: Mai Tâm Tôi không đủ đức tính ngang tàng và bạo mồm bạo miệng như nhà thơ Nguyễn Bắc Sơn, để có thể tặng vợ bốn câu thơ trời ơi đất hỡi như thế này: […]

  Hoa: “Ngọc dạ minh châu“ (Ảnh: Quách Lục)    Khuya nay anh thức với tình Nghe như triền sóng dặm nghìn chảy xuôi Đợi em nét vẽ son môi Nét mày dâu bể đã trôi dặm đường Em về, […]

 Đá – Tranh: Mai Tâm                         giấc mơ xanh   nhập vào ngôn ngữ thơ xanh tôi nghe được tiếng lập trình ban sơ từ hồng hoang trổ tới giờ vai khuyên một chút tình tơ bụi hàn   […]