September 19, 2019

Lối Đá – Tranh: Mai Tâm     mùa nguyệt cũ trăng xưa vàng mấy độ mà mưa ướt vai người tôi về chiều cuối phố thương một bờ tóc phai nhánh buồn đan kín lối dòng sông nằm lạnh […]

(Nguồn: Báo Tiếng Dân) Hoàng Thủy Ngữ “Khi chọn tin vào những gì bạn muốn nghe hơn là nhìn vào sự thật, bạn cúi đầu trước bạo quyền”. Lời dối trá lớn (The big lie) Khi đề cập đến lời […]

Ca dao tình tự (17) Nói đến đồng tính luyến ái Đàn ông nằm với đàn ông Như gốc, như gác, như chông như chà  (Bùi Kim Chi – Khảo luận về ca dao dân ca) Triết lý củ khoai […]