September 23, 2019

RFA Đồng Phụng Việt Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Nguồn: AFP Kim Tiến yêu quý, Lóng rày bạn thế nào? Hỏi thế cho phải phép chứ mình tin bạn vẫn ổn, thậm chí rất ổn. Cho dù […]

Một Đôi – Tranh: Mai Tâm   Hãy Tới Cùng Anh   hãy cùng anh tới một thị trấn nơi xưa thật xưa anh đã đi xe đạp, đi bộ và chạy quanh những khi anh muốn ngửi mùi phố […]

                                                         Phần 2                   ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH                  VÀ KIM VÂN KIỀU TRUYỆN   ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH Như đã bàn ở phần 1, Nguyễn Du chỉ lấy tích truyện về 3 nhân vật, trước và sau […]