September 24, 2019

Gió Xoáy – Tranh: Thanh Châu Nói láo cùng một nghĩa với nói dối. Nhưng từ láo nghe “đã” hơn từ dối. Cho nên tuy là người núi Tản sông Đà, nhưng cụ Nguyễn cũng phải dùng đến tiếng miền […]

  Em xuân xanh, em môi hồng Mười lăm năm đã phiêu bồng với Anh Chẳng tim vàng, chẳng lều tranh Chỉ như hoa cỏ vây quanh bốn bề Trái tim, men của si mê Tháng năm ngần ấy, đi […]

(Nguồn: Báo Tiếng Dân) Đoàn Bảo Châu Cảm xúc này là từ bài điều tra của tờ Phụ Nữ Online. Công bằng mà nói thì những tờ báo chính thống vẫn có một uy tín nhất định. Họ có tên […]