September 28, 2019

Lên non ngậm ngải tìm tình Ngẩn ngơ chợt thấy em hình như mây Từ trăm năm đã về đây Lửng lơ vách núi chốn này kiếp xưa Thiên thu cũng vẫn nắng mưa Chốn vô cùng tận gió đưa […]