September 30, 2019

  Ca dao và lịch sử  Lê Chiêu Thống lên ngôi vua, vì không phục Tây Sơn, đã lên nương náu tại đất Lạng Giang, và cử Hoàng Thái Hậu nhà Lê sang nhà Thanh xin quân cứu viện. Nguyễn […]

(Nguồn: Báo Tiếng Dân) Ngô Thế Vinh Gửi cựu TNS Jim Webb & Nhóm Bạn Cửu Long Dẫn nhập: Cho dù tên tuổi TNS Jim Webb đang được sôi nổi nhắc tới qua sự kiện lễ vinh danh và an […]